Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 183
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-56/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-42/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
4 ZDW-DN-4-271-40/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-38/18 Budowa obwodnicy Muszyny – Etap II odcinek od km 0+000 do km ok... usługi
6 ZDW-DN-4-271-32/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Brzeszcz wraz z... usługi
7 ZDW-DN-4-271-19/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-14/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4... usługi
9 ZDW-DN-4-271- 9/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-2/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
11 ZDW-DN-4-271-5/18 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-98/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-89/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
14 ZDW-DN-4-271-86/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-82/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
Strona 1 z 13