Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 246
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-49/21 Rozbudowa / przebudowa DW 969 w m. Zabrzeż w związku z przebiegiem... usługi
2 ZDW-DN-4-271-56/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
3 ZDW-DN-4-271-48/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-19/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1/21 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-95/20 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-92/20 Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów –... usługi
9 ZDW-DN-4-271-90/20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ Zadanie 1 roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-88/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania... usługi
11 ZDW-DN-4-271-84/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-85/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-87/20 Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu... usługi
14 ZDW-DN-4-271-77/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW... usługi
15 ZDW-DN-4-271-89/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu... usługi
Strona 1 z 17