Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 199
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
2 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
4 ZDW-DN-4-271-57/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-62/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-60/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego... usługi
7 ZDW-DN-4-271-53/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-56/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-52/18 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora... usługi
11 ZDW-DN-4-271-48/18 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-42/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
13 ZDW-DN-4-271-43/18 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-40/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-38/18 Budowa obwodnicy Muszyny – Etap II odcinek od km 0+000 do km ok... usługi
Strona 1 z 14