Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 220
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-45/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
2 ZDW-DN-4-271-24/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-11/20 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
5 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
6 ZDW-DN-4-271-81/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-73/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
10 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
11 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-54/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
14 ZDW-DN-4-271-44/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w... usługi
15 ZDW-DN-4-271-48/19 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
Strona 1 z 15