Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 264
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-103/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy... usługi
2 ZDW-DN-4-271-100/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-94/21 Utrzymanie i administrowanie systemami ITS usługi
4 ZDW-DN-4-271-96/21 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
5 ZDW-DN-4-271-93/21 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
6 ZDW-DN-4-271-70/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
7 ZDW-DN-4-271-82/21 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 i oleju napędowego do samochodów... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-85/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
9 ZDW-DN-4-271-84/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
10 ZDW-DN-4-271-78/21 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-80/21 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-69/21 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
13 ZDW-DN-4-271-58/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-66/21 Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w ciągu DW 781 – opracowanie... usługi
15 ZDW-DN-4-271-50/21 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
Strona 1 z 18