Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 227
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach,... usługi
2 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach,... roboty budowlane
3 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
5 RDW.NS/ZP-10-VII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
6 RDW.NS/ZP-11-VII/2009 „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
7 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
8 RDWM/ZP-18/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
9 RDWM/ZP-29/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
10 RDWM/ZP-30/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
11 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
12 RDWT/ZP-20/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
13 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
14 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
15 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
Strona 1 z 16