Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 216
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
2 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
3 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
4 ZDW-DI-3-271-112/13 "Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW nr 973 na odcinku Żabno –... usługi
5 ZDW-DI-3-271-67/10 "Zielone Ekrany" w pasie drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku Skała... usługi
6 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
7 ZDw-DN-4-271-106/15 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
8 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
9 ZDW-DI-3-271-122/11 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
10 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
12 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
14 ZDW-DI-3-271-95/10 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce roboty budowlane
15 ZDW-DI-3-271-18/12 Budowa obejścia Gorlic - studium wykonalności z elementami koncepcji... usługi
Strona 1 z 15