Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
2 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
3 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
4 ZDW-DI-3-271-112/13 "Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW nr 973 na odcinku Żabno –... usługi
5 ZDW-DI-3-271-67/10 "Zielone Ekrany" w pasie drogi wojewódzkiej nr 794 na odcinku Skała... usługi
6 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
7 ZDw-DN-4-271-106/15 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
8 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
9 ZDW-DI-3-271-122/11 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
10 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
12 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
14 ZDW-DI-3-271-95/10 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce roboty budowlane
15 ZDW-DI-3-271-18/12 Budowa obejścia Gorlic - studium wykonalności z elementami koncepcji... usługi
Strona 1 z 16