Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-38/16 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój - opracowanie dokumentacji... roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-25/16 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka – opracowanie... roboty budowlane
108 ZDW-DN-4-271-18/16 Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie... roboty budowlane
109 ZDW-DN-4-271-16/16 OBWODNICA BABIC roboty budowlane
110 ZDW-DN-4-271-10/16 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów... roboty budowlane
111 ZDW-DN-4-271-15/16 OBWODNICA ZATORA, PODOLSZA W CIĄGU DW NR 781 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
112 ZDW-DN-4-271-108/15 Obwodnica Gdowa -Etap II. roboty budowlane
113 ZDw-DN-4-271-106/15 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
114 ZDW-DN4-271-68/15 Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-45/15 Obwodnica Miechowa roboty budowlane
116 ZDW-DN-4-271-100/14 Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w... roboty budowlane
117 ZDW-DN-4-271-96/14 Obwodnica zachodnia Chrzanowa. roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-92/14 Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci... usługi
119 ZDW-DN-4-271-87/14 Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy II etapu Zintegrowanej... usługi
120 ZDW-DN-4-271-84/14 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem... usługi
Strona 8 z 16