Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 227
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-66/14 Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci... usługi
122 ZDW-DN-4-271-35/14 „Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz – Gmina Chełmiec (DK... usługi
123 ZDW/DN-4-271-23/14 Modernizacja DW nr 948 Oświęcim -Kęty - opracowanie koncepcji... usługi
124 ZDW-DN-4-271-29/14 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – granica... usługi
125 ZDW-DN-4-271-24/14 Modernizacja DW nr 958 Chabówka – Zakopane oraz DW nr 957 Czarny... usługi
126 ZDW-DN-4-271-22/14 Modernizacja DW 968 Lubień - Zabrzeż oraz DW 969 Nowy Targ - Stary... usługi
127 ZDW-DN-4-271-25/14 Modernizacja DW nr 966 Wieliczka - Tymowa oraz DW nr 965 Bochnia –... usługi
128 ZDW-DI-3-271-20/14 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
129 ZDW-DI-3-271-1/14 Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem... usługi
130 ZDW-DI-3-271-119/13 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. dostawy
131 ZDW-DI-3-271-112/13 "Wielowariantowa koncepcja przebudowy DW nr 973 na odcinku Żabno –... usługi
132 ZDW-DI-3-271-103/13 Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia... usługi
133 ZDW-DI3-271-101/13 „Studium Wykonalności, wielowariantowa koncepcja, program... usługi
134 ZDW-DI-3-271-100/13 Budowa obwodnicy Waksmund-Ostrowsko- Łopuszna w ciągu DW nr 969 -... usługi
135 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
Strona 9 z 16