Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 216
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DI-3-271-61/12 Wielowariantowa koncepcja budowy I etapu obwodnicy Koszyc –... usługi
137 ZDW-DI-3-271-45/12 Opracowanie studium wykonalności dla obwodnicy miasta Słomniki. usługi
138 ZDW-DI-3-271-30/12 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek... usługi
139 ZDW-DI-3-271-18/12 Budowa obejścia Gorlic - studium wykonalności z elementami koncepcji... usługi
140 ZDW-DI3-271-17/12 Budowa obwodnicy Grybowa - studium wykonalności z elementami... usługi
141 ZDW-DI-3-271-13/12 „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice –... roboty budowlane
142 ZDW-DI3-271-11/12 Studium ruchowe dostępności do autostrady A-4 i linii kolejowej E30... usługi
143 ZDW-DI-3-271-8/12 „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na... usługi
144 ZDW-DI-3-271-5-1/12 Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z... roboty budowlane
145 ZDW-DI-3-271-117/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
146 ZDW-DI-3-271-121/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
147 ZDW-DI-3-271-122/11 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
148 ZDW-DI-3-271-120/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
149 ZDW-DI-3-271-118/11 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów... usługi
150 ZDW-DI3-271-119/11 „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów... usługi
Strona 10 z 15