Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DI-3-271-92/13 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95,oleju napędowego do samochodów... dostawy
137 ZDW-DI-3-271-94/13 Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia... usługi
138 ZDW-DI3-271-77/13 Budowa obwodnicy Gdowa II etap – opracowanie wielowariantowej... usługi
139 ZDW-DI3-271-55/13 „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I” Budowa... roboty budowlane
140 ZDW-DI-3-271-52/13 Budowa obwodnicy Krynicy Zdroju w ciągu DW nr 981 i DW nr 971 -... usługi
141 ZDW-DI-3-271-39/13 Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. dostawy
142 ZDW-DI3-271-45/13 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica Zdrój odc. 010 km... usługi
143 ZDW-DI-3-271-33/13 „Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej... usługi
144 ZDW-DI-3-271-25/13 Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Tarnów –... usługi
145 ZDW-DI3-271-7/13 „Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I” Budowa... roboty budowlane
146 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
147 ZDW-DI3-271-70/12 System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego - Dostawa... dostawy
148 ZDW-DI-3-271-61/12 Wielowariantowa koncepcja budowy I etapu obwodnicy Koszyc –... usługi
149 ZDW-DI-3-271-45/12 Opracowanie studium wykonalności dla obwodnicy miasta Słomniki. usługi
150 ZDW-DI-3-271-30/12 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek... usługi
Strona 10 z 16