Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-73/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
18 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
19 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
21 ZDW-DN-4-271-54/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
22 ZDW-DN-4-271-44/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w... usługi
23 ZDW-DN-4-271-48/19 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
24 ZDW-DN-4-271-26/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i... usługi
25 ZDW-DN-4-271-3/19 Utrzymanie i administrowanie systemami ITS usługi
26 ZDW-DN-4-271-25/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
27 ZDW-DN-4-271-29/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
29 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
30 ZDW-DN-4-271-88/18 Obwodnica Koszyc roboty budowlane
Strona 2 z 16