Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 216
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
17 ZDW-DN-4-271-89/18 Budowa / przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rz. Wiśle w... usługi
18 ZDW-DN-4-271-88/18 Obwodnica Koszyc roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
21 ZDW-DN-4-271-57/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-62/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-60/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego... usługi
24 ZDW-DN-4-271-53/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-56/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-52/18 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora... usługi
28 ZDW-DN-4-271-48/18 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
29 ZDW-DN-4-271-42/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
30 ZDW-DN-4-271-43/18 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
Strona 2 z 15