Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 218
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
211 ZP 7 V / 09 Obwodnica Dobczyc. roboty budowlane
212 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
213 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
214 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
215 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
216 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
217 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
218 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
Strona 15 z 15