Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-87/18 Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 –... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-84/18 Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... usługi
33 ZDW-DN-4-271-57/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
34 ZDW-DN-4-271-62/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-60/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego... usługi
36 ZDW-DN-4-271-53/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
37 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
38 ZDW-DN-4-271-56/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
39 ZDW-DN-4-271-52/18 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora... usługi
40 ZDW-DN-4-271-48/18 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
41 ZDW-DN-4-271-42/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
42 ZDW-DN-4-271-43/18 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-40/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-38/18 Budowa obwodnicy Muszyny – Etap II odcinek od km 0+000 do km ok... usługi
45 ZDW-DN-4-271-32/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Brzeszcz wraz z... usługi
Strona 3 z 16