Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 216
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-40/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-38/18 Budowa obwodnicy Muszyny – Etap II odcinek od km 0+000 do km ok... usługi
33 ZDW-DN-4-271-32/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Brzeszcz wraz z... usługi
34 ZDW-DN-4-271-30/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-19/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
36 ZDW-DN-4-271-14/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4... usługi
37 ZDW-DN-4-271-17/18 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
38 ZDW-DN-4-271-6/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
39 ZDW-DN-4-271- 9/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
40 ZDW-DN-4-271-2/18 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 na odcinku Mszana... usługi
41 ZDW-DN-4-271-4/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w... usługi
42 ZDW-DN-4-271-5/18 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-1/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-98/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
45 ZDW-DN-4-271-97/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
Strona 3 z 15