Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 216
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-89/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
47 ZDW-DN-4-271-86/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
48 ZDW-DN-4-271-82/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
49 ZDW-DN-4-271-80/17 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-81/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
51 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
52 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-70/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
55 ZDW-DN-4-271-72/17 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 2... roboty budowlane
56 ZDW-DN-4-271-69/17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
57 ZDW-DN-4-271-65/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
58 ZDW-DN-4-271-66/17 OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 –... roboty budowlane
59 ZDW-DN-4-271-68/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 2: Mszana Dolna –... roboty budowlane
60 ZDW-DN-4-271-59/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem... dostawy
Strona 4 z 15