Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 227
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-81/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
62 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
63 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
64 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-70/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
66 ZDW-DN-4-271-72/17 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 2... roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-69/17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
68 ZDW-DN-4-271-65/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
69 ZDW-DN-4-271-66/17 OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 –... roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-68/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 2: Mszana Dolna –... roboty budowlane
71 ZDW-DN-4-271-59/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem... dostawy
72 ZDW-DN-4-271-55/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
73 ZDW-DN-4-271-60/17 Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – Etap... roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-58/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-51/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień - Mszana Dolna... roboty budowlane
Strona 5 z 16