Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 228
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-95/16 Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna roboty budowlane
92 ZDW-DN-4-271-83/16 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 1... roboty budowlane
93 ZDW-DN-4-271-87/16 Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie... usługi
94 ZDW-DN-4-271-85/16 OBWODNICA WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej –Zadanie 1:... roboty budowlane
95 ZDW-DN-4-271-51/16 „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowanie... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-53/16 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
97 ZDW-DN-4-271-50/16 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
98 ZDW-DN-4-271-45/16 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-47/16 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
100 ZDW-DN-4-271-40/16 „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek” –... roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-48/16 Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - opracowanie... roboty budowlane
102 ZDW-DN-4-271-43/16 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-42/16 Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ, zadanie 1 - opracowanie... roboty budowlane
104 ZDW-DN-4-271-34/16 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
105 ZDW-DN-4-271-37/16 OBWODNICA SKAŁY. roboty budowlane
Strona 7 z 16