Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
13.07.2018
Typ zamówienia:
powyżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz, Część 2 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy, Część 3 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-56/18
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz
Data zawarcia umowy: 23.08.2018 r.
Numer umowy: 127/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Łukasz Rapacz Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy ul. Bukowska 6, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 2 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy
Data zawarcia umowy: 23.08.2018 r.
Numer umowy: 128/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Łukasz Rapacz Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy ul. Bukowska 6, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 2 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 3 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice
Data zawarcia umowy: 23.08.2018 r.
Numer umowy: 129/2018/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Łukasz Rapacz Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy ul. Bukowska 6, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 3 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych