Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 290
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-7/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
2 RDWM-271-2-6/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
3 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
4 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
5 RDWNS-271-3-1/19 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
6 RDWT-271-2-40/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
7 RDWK-271-1-22/2018 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
9 RDWT-271-2-37/18 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew " dostawy
10 RDWK-271-1-21/18 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
11 ZDW-DU-3-221/6/2018 „Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
12 ZDW-DU-3-221/5/2018 "Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
13 RDWJ-271/2-6/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
14 ZDW-DU-3-221/4/2018 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
15 ZDW-DU-3-221/3/2018 „Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
Strona 1 z 20