Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-3-3/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
2 RDWJ-271/2-2/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
3 RDWK-271-1-1/20 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 RDWNS-271-3-2/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
5 RDWNS-271-3-1/20 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
6 ZDW-DU-3-271-ZMW/44/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/42/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/41/2019 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
9 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
10 ZDW/DU-3-221/2/2019 Dzierżawa miejsc parkingowych w ciągu ul. Regis tj. drogi... usługi
11 RDWM-271-2-7/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
12 RDWM-271-2-6/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
13 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
14 ZDW/DU-3-221/1/2019 „Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego... usługi
15 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
Strona 1 z 21