Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 324
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-10/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2020 „Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/28/2020 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
4 RDWK-271-1-9/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2020 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” usługi
6 RDWK-271-1-8/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
7 ZDW-DU-3-221/6/2020 „Najem powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego 56 w... usługi
8 RDWT-271-2-21/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 4 części.” dostawy
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2020 „Sprzedaż samochodu Daewoo Matiz” dostawy
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/17/2020 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 5 zadań” dostawy
11 RDWT-271-2-18/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2020 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
13 RDWT-271-2-14/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
14 ZDW/DU-3-221/5/2020 - Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr... usługi
15 ZDW/DU-3-221/4/2020 Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
Strona 1 z 22