Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWT-271-2-1/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
107 RDWT-271-2-29/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
108 RDWT-271-2-26/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na pięć zadań dostawy
109 RDWK-271-1-5/2015 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
110 RDWJ-271/2-7/15 Bieżące utrzymanie klombów na rondach zlokalizowanych w ciągu DW 776... roboty budowlane
111 ZDW-DU-3-221-7/2015 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
112 ZDW-DU-3-221-6/2015 „Wynajem lokali użytkowych : Lokal użytkowy o pow. 30,0m2 w budynku... usługi
113 RDWK-271-1-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
114 RDWJ-271/2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... roboty budowlane
115 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 12 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz dźwignika dwukolumnowego z... dostawy
116 RDWNS-271-3-4/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” usługi
117 RDWNS-271-3-3/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
118 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2015 „Dostawę 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
119 ZDW-DU-3-221-5/2015 "Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
120 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 4 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz przyczepy ciężarowej z podziałem na 4... dostawy
Strona 8 z 21