Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 294
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWJ-271/2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... roboty budowlane
107 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 12 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz dźwignika dwukolumnowego z... dostawy
108 RDWNS-271-3-4/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” usługi
109 RDWNS-271-3-3/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
110 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2015 „Dostawę 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
111 ZDW-DU-3-221-5/2015 "Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
112 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 4 /2015 „Sprzedaż odmierzaczy paliw oraz przyczepy ciężarowej z podziałem na 4... dostawy
113 RDWT-271-2-8/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dwa zadania dostawy
114 RDWM-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
115 RDWT-271-2-7/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
116 RDWNS-271-3-2/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
117 ZDW-DU-3-221-4/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
118 ZDW-DU-3-221-3/2015 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
119 RDWM-271-2-5/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
120 RDWT-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na cztery... dostawy
Strona 8 z 20