Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWT-271-2-8/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dwa zadania dostawy
122 RDWM-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
123 RDWT-271-2-7/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
124 RDWNS-271-3-2/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
125 ZDW-DU-3-221-4/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
126 ZDW-DU-3-221-3/2015 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
127 RDWM-271-2-5/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
128 RDWT-271-2-6/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na cztery... dostawy
129 RDWM-271-2-4/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
130 RDWT-271-2-5/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
131 ZDW-DU-3-221-2/2015 "Najem pomieszczeń w budynku garażowym nr 5 przy ul. Głowackiego 56... usługi
132 - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na siedem... dostawy
133 RDWNS-271-3-1/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
134 RDWK-271-1-1-/2015 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
135 RDWM-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. usługi
Strona 9 z 21