Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 294
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWM-271-2-4/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
122 RDWT-271-2-5/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
123 ZDW-DU-3-221-2/2015 "Najem pomieszczeń w budynku garażowym nr 5 przy ul. Głowackiego 56... usługi
124 - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na siedem... dostawy
125 RDWNS-271-3-1/15 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
126 RDWK-271-1-1-/2015 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
127 RDWM-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. usługi
128 ZDW-DU-3-221-1/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
129 RDWT-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dziewięć... dostawy
130 RDWT-271-2-2/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
131 271-2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
132 RDWJ-271/2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
133 ZDW-DU-3-221-7/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
134 ZDW-DU-3-221-6/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
135 ZDW-DU-3-271-ZMW/38/2014 „Dostawa 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
Strona 9 z 20