Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DU-3-221-1/2015 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
137 RDWT-271-2-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na dziewięć... dostawy
138 RDWT-271-2-2/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
139 271-2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
140 RDWJ-271/2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
141 ZDW-DU-3-221-7/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
142 ZDW-DU-3-221-6/2014 „Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
143 ZDW-DU-3-271-ZMW/38/2014 „Dostawa 2.800 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
144 ZDW-DU-3-271-ZMW/37/2014 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w... dostawy
145 ZDW-DU-3-271-ZMW/26/2014 „Usunięcie drzew oraz dokonanie nowych nasadzeń na terenie ZDW w... usługi
146 RDWT-271-2-9/14 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
147 ZDW-DU-3-221-5/2014 „Dzierżawa gruntu - teren utwardzony o pow. 70,m2 przy ul... usługi
148 ZDW-DU-3-221-4/2014 „Dzierżawa gruntu - Teren utwardzony o pow. 1520,00 m2 przy ul... dostawy
149 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 20 /2014 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 2 zadania” dostawy
150 ZDW-DU-3-221-3/2014 "Dzierżawa gruntu - Teren utwardzony o pow. 1520,00 m2 przy ul... usługi
Strona 10 z 21