Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
286 RDWT-64-5/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki w RDW Tarnów z podziałem na 2... dostawy
287 RDWM-271-2-1/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
288 7/2010 Wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości w Krakowie przy... usługi
289 RDWNS-271-3-1/10 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
290 6/2010 Wynajem wyznaczonych lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul... usługi
291 RDWJ-271/2-8/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... usługi
292 4/2010 Wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości w Krakowie przy... usługi
293 1/2010 Na wynajem nieruchomości użytkowej: „Stacja paliw” przy ul... usługi
294 RDWJ-271/2-1/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
295 RDWT-271/2-1/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
296 RDW-K-271-1-2/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
297 RDWM-271-2-1/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. usługi
298 8/2009 Wynajem lokalu użytkowego i stacji paliw przy ul. Głowackiego 56 w... dostawy
299 7/2009 Wynajem lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70 dostawy
300 RDW.NS/04-XI/2009 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
Strona 20 z 21