Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWT-271-2-18/17 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg dostawy
47 RDWT-271-2-18/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
48 RDWJ-271/2-10/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
49 RDWK-271-1-7/17 sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
50 RDWT-271-2-17/17 "Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg". dostawy
51 RDWJ-271/2-9/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
52 RDWT-271-2-16/17 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części". dostawy
53 RDWK-271-1-7/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
54 ZDW-DU3-221/2/2017 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
55 RDWJ-271/2-6/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
56 RDWT-271-2-13/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części. dostawy
57 RDWNS-271-3-1/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
58 RDWK-271-1-5/2017 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
59 RDWK-271-1-4/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
60 ZDW-DU3-221/1/2017 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
Strona 4 z 21