Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 294
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 RDWT-271-2-21/16 Dostawa rębaka mobilnego tarczowego do Obwodu Drogowego Ciężkowice dostawy
62 ZDW/DU-3-221/19/2016 „VENDING - Dzierżawa powierzchni użytkowej Kraków, ul. Głowackiego 56” usługi
63 ZDW-DU-3-221/18/2016 „Wynajem lokali użytkowych : Lokal użytkowy o pow. 30,0m2 w budynku... usługi
64 ZDW-DU-3-221/17/2016 „Wynajem lokali użytkowych : Lokal użytkowy o pow. 30,0m2 w budynku... usługi
65 RDWNS-271-3-6/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg – zadanie nr 1” dostawy
66 ZDW/DU-3-221/15/2016 „Dzierżawa powierzchni użytkowej Kraków, ul. Głowackiego 56” usługi
67 RDWJ-271/2-12/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 zadania dostawy
68 RDWNS-271-3-5/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - zadanie nr 1” dostawy
69 ZDW/DU-3-221/13/2016 „Wynajem/dzierżawa lokali użytkowych i terenów Kraków, ul... usługi
70 RDWJ-271/2-9/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 zadania dostawy
71 RDWNS-271-3-4/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - zadanie nr 1” dostawy
72 RDWNS-271-3-3/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem... dostawy
73 RDWM-271-2-10/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
74 RDWJ-271/2-8/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 zadania dostawy
75 ZDW/DU-3-221/12/2016 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
Strona 5 z 20