Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWNS-271-3-5/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - zadanie nr 1” dostawy
77 ZDW/DU-3-221/13/2016 „Wynajem/dzierżawa lokali użytkowych i terenów Kraków, ul... usługi
78 RDWJ-271/2-9/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 zadania dostawy
79 RDWNS-271-3-4/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - zadanie nr 1” dostawy
80 RDWNS-271-3-3/16 „Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem... dostawy
81 RDWM-271-2-10/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
82 RDWJ-271/2-8/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 zadania dostawy
83 ZDW/DU-3-221/12/2016 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
84 ZDW/DU-3-221/11/2016 „Wynajem/dzierżawa lokali użytkowych i terenów Kraków, ul... usługi
85 RDWK-271-1-2/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
86 RDWJ-271/2-6/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 3 zadania dostawy
87 RDWT-271-2-7/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
88 ZDW-DU3-221/10/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
89 RDWT-271-2-6/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na trzy... dostawy
90 ZDW-DU-3-221/9/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
Strona 6 z 21