Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 294
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWNS-271-3-2/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
92 ZDW-DU3-221/3/2016 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
93 ZDW-DU-3-221/2/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
94 RDWJ-271/2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
95 RDWNS-271-3-1/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
96 ZDW-DU-3-221/1/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56 : - lokal... usługi
97 RDWT-271-2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
98 RDWT-271-2-1/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
99 RDWT-271-2-29/15 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na dwa... dostawy
100 RDWT-271-2-26/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na pięć zadań dostawy
101 RDWK-271-1-5/2015 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
102 RDWJ-271/2-7/15 Bieżące utrzymanie klombów na rondach zlokalizowanych w ciągu DW 776... roboty budowlane
103 ZDW-DU-3-221-7/2015 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
104 ZDW-DU-3-221-6/2015 „Wynajem lokali użytkowych : Lokal użytkowy o pow. 30,0m2 w budynku... usługi
105 RDWK-271-1-3/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
Strona 7 z 20