Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 302
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DU3-221/8/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
92 ZDW-DU-3-271-ZMW/ 6 /2016 „Sprzedaż kontenerów biurowych oraz kontenera sanitarnego z... dostawy
93 ZDW-DU-3-221/7/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
94 ZDW-DU3-221/6/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
95 RDWJ-271/2-4/16 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 3 zadania dostawy
96 ZDW-DU-3-221/5/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
97 ZDW-DU3-221/4/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
98 RDWM-271-2-3/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. dostawy
99 RDWNS-271-3-2/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
100 ZDW-DU3-221/3/2016 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
101 ZDW-DU-3-221/2/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56” : - lokal... usługi
102 RDWJ-271/2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
103 RDWNS-271-3-1/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
104 ZDW-DU-3-221/1/2016 „Wynajem lokali użytkowych Kraków, ul. Głowackiego 56 : - lokal... usługi
105 RDWT-271-2-2/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
Strona 7 z 21