Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
09.11.2018
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot ogłoszenia:
1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-21/18
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie:
Rozstrzygnięcie postępowania: