Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
10.12.2018
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na terenie nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego 34A z podziałem na zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018
Wadium:
-
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
14.12.2018 r. do godz. 11.00