Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
13.05.2019
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot ogłoszenia:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-7/19
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
20.05.2019 r. godz. 09:30
Umowa:
Numer umowy: 7/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 24.05.2019 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Jan Pieron Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna 32-435 Krzczonów 386.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania".
Zadanie nr 1.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

Numer umowy: 8/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 24.05.2019 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
DREW-POL Paweł Paszkot Muchówka 150, 32-722 Królówka.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania".
Zadanie nr 2.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.

Numer umowy: 9/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 24.05.2019 r.
Strony umowy:
SPRZEDAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
KUPUJĄCY:
Krzysztof Niziński zamieszkały 34-210 Zembrzyce 150.
Przedmiot umowy:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania".
Zadanie nr 3.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.