Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 55
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 1 1 dostawy
2 RDWM-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg. usługi
3 RDWNS-271-2-2/21 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
4 RDWJ-271/2-5/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
5 RDWJ-271/2-3/21 Wykonanie tymczasowego doraźnego doświetlenia przejścia dla pieszych... roboty budowlane
6 RDWJ-271/2-1/21 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-3/21 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-11/21 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki – etap 2 roboty budowlane
9 RDWJ-271/2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
10 RDWNS-271-2-3/21 „Zakup elementów do barier ochronnych dla Obwodu Drogowego w Starym... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-9/21 Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-10/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 980 w m... roboty budowlane
13 RDWK-271-2-7/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
14 RDWM-271-2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-2/21 Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka... roboty budowlane
16 RDWK-271-2-6/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg... usługi
17 RDWK-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg... usługi
18 RDWK-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
19 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 3 zadania” dostawy
20 RDWK-271-2-3/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
Strona 1 z 3