Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Uwaga! DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 16 – 23 stycznia 2017 r. w związku z pracami związanymi ze stabilizacją osuwiska.

Znaleziono wyników: 3
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-1/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 2 części dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-71/17 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-8/17 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
Strona 1 z 1