Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.01.2019
Typ zamówienia:
inne postępowania pozaustawowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 tj. umowami nr: 1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r., 2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r., 3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29 kwietnia 2011r.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-134/18
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:

umowa nr 1/2019/ZDW

data zawarcia: 10 stycznia 2019 r.

strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków

przedmiot umowy:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 tj. umowami nr:
1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r.,
2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r.,
3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29 kwietnia 2011r.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


DANE UMOWY:

umowa nr 12/2019/ZDW

data zawarcia: 1 lutego 2019 r.

strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków

przedmiot umowy:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776 tj. umowami nr:
1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r.,
2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008r.,
3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29 kwietnia 2011r.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych