Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.01.2021
Typ zamówienia:
inne postępowania pozaustawowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776, tj. umowami nr: 1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008 r., 2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008 r., 3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-138/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:

umowa nr 3/2021/ZDW

data zawarcia: 11 stycznia 2021 r.

strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa, ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków

przedmiot umowy:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776, tj. umowami nr: 1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008 r., 2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17 listopada 2008 r., 3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych