Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji słuiżącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta, w przypadku połączenia za pomocą aplikacji to: zdw.krakow.pl.


Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym ogłasza KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego pod nazwą „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”.

Termin składania Prac Konkursowych w niniejszym Konkursie upływa w dniu 31 maja 2017 r. godz. 12:00.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania na gruncie niniejszego Konkursu określa REGULAMIN KONKURSU, który wraz z załącznikami udostępniony jest poniżej.


REGULAMIN KONKURSU - Malopolskie Ronda Inspiracji.pdf


zal nr 1 - wzor pokwitowania zlozenia pracy konkursowej.pdf


zal nr 2 - karta zgloszenia do konkursu.pdf


zal nr 3 - oswiadczenie ws. danych osobowych.pdf


zal nr 4 - oswiadczenie ws. praw autorskich.pdf


zal nr 5a (rondo DW 774).pdf


zal nr 5b (rondo DW 966 i 965).pdf


zal nr 5c (rondo DW 975).pdf


zal nr 5d (rondo DW 960).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776).pdf


zal nr 6 lokalizacja rond.pdf


zal nr 7 - wzor umowy.pdf

 

Niniejszy Konkurs został objęty patronatem medialnym przez miesięcznik Architektura & Biznes

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – plik poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (24.04.2017 r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (04.05.2017r.).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776) 04.05.2017r.pdf


zal nr 6 lokalizacja rond - uzupełnienie 04.05.2017r.pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (08.05.2017r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o zakończeniu Konkursu - zawiadomienie poniżej


informacja o zakonczeniu Konkursu.pdf