Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym ogłasza KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego pod nazwą „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”.

Termin składania Prac Konkursowych w niniejszym Konkursie upływa w dniu 31 maja 2017 r. godz. 12:00.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania na gruncie niniejszego Konkursu określa REGULAMIN KONKURSU, który wraz z załącznikami udostępniony jest poniżej.


REGULAMIN KONKURSU - Malopolskie Ronda Inspiracji.pdf


zal nr 1 - wzor pokwitowania zlozenia pracy konkursowej.pdf


zal nr 2 - karta zgloszenia do konkursu.pdf


zal nr 3 - oswiadczenie ws. danych osobowych.pdf


zal nr 4 - oswiadczenie ws. praw autorskich.pdf


zal nr 5a (rondo DW 774).pdf


zal nr 5b (rondo DW 966 i 965).pdf


zal nr 5c (rondo DW 975).pdf


zal nr 5d (rondo DW 960).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776).pdf


zal nr 6 lokalizacja rond.pdf


zal nr 7 - wzor umowy.pdf

 

Niniejszy Konkurs został objęty patronatem medialnym przez miesięcznik Architektura & Biznes

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – plik poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (24.04.2017 r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (04.05.2017r.).pdf


zal nr 5e (rondo DW 776) 04.05.2017r.pdf


zal nr 6 lokalizacja rond - uzupełnienie 04.05.2017r.pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym zamieszcza odpowiedzi na złożone pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu – pliki poniżej.


pismo - odpowiedzi na pytania do tresci Regulaminu Konkursu (08.05.2017r.).pdf

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje o zakończeniu Konkursu - zawiadomienie poniżej


informacja o zakonczeniu Konkursu.pdf