Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 20
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-14/21 Montaż barieroporęczy na DW 780 w m. Libiąż odc. 240 km 0+980 do 1+042 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-20/21 Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-22/21 Wymiana aktywnych znaków C-9 w m. Osiek na skrzyżowaniu DW 948 i DW... roboty budowlane
4 RDWK-271-2-13/21 Wymiana odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
5 RDWK-271-2-10/21 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
6 RDWNS-271-2-6/21 „Roboty konserwacyjno-naprawcze na dwóch obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
7 RDWK-271-2-12/21 „ Bieżąca konserwacja mostu w m. Wygiełzów w ciągu DW 781 odc.085 km... roboty budowlane
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2021 „Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
9 Rdwk-271-2-11/21 Wymiana odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-18/21 „Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
11 RDWK-271-2-8/21 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
12 RDWK-272-2-9/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
13 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2021 „Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
14 RDWJ-271/2-5/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
15 RDWJ-271/2-3/21 Wykonanie tymczasowego doraźnego doświetlenia przejścia dla pieszych... roboty budowlane
Strona 1 z 2