Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 16
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-13/21 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2021 Wykonanie utwardzenia placu na terenie Posterunku Drogowego w Suchej... roboty budowlane
3 RDWK-271-2-21/21 Zakup i dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
4 RDWT-271-2-16/21 Zakup wiertni hydraulicznej do ciągnika dostawy
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2021 Modernizacja ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Zakopanem przy... roboty budowlane
6 RDWNS-271-2-13/21 „Roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie oberwanej skarpy w/c DW... roboty budowlane
7 RDWNS-271-2-12/21 „Roboty naprawcze na rondzie w m. Zabrzeż w ciągu DW 969” roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-9/21 „Regulacja studni kanalizacyjnych w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
9 RDWNS-271-2-10/21 „Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji,... dostawy
10 RDWNS-271-2-11/21 „Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
11 RDWJ-271/2-11/21 Usługi związane z koszeniem traw i samosiewów w pasie DW 773, 794... usługi
12 RDWJ-271-2-7/21 Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących ze... usługi
13 RDWK-271-2-15/21 Wymianę odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2021 „Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
15 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2021 „Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
Strona 1 z 2