Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.11.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Likwidacja skutków ulewnych deszczy i roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w/c DW 959, 961, 962, 968”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-15/21
Wadium:
NIE DOTYCZY
Umowa:
NUMER UMOWY: 23/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 03 listopada 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Likwidacja skutków ulewnych deszczy i roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w/c DW 959, 961, 962, 968”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Firma Handlowo–Usługowo–Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.