Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
22.11.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Naprawa dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy Gdowa w ciągu DW 966.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-2-20/21
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 17/2021/RDWM
Data zawarcia umowy: 18.11.2021 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
Marian Kaptur Firma Wielobranżowa MATRAB ul. Zarabie 21A, 32-410 Dobczyce.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Naprawa dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy Gdowa w ciągu DW 966".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.