Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 20
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-17/18 Montaż okładzin granitowych na schody zewnętrzne do budynku przy ul... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-18/18 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-15/18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-16/18 Jednorazowa sprzedaż i dostawa trzech serwerów komputerowych. dostawy
5 RDWM-271-2-7/18 Zimowe utrzymanie DW 964, 968. usługi
6 RDWM-271-2-6/18 Zimowe utrzymanie DW 967. usługi
7 RDWM-271-2-5/18 Zimowe utrzymanie DW 964, 966. usługi
8 RDWM-271-2-4/18 Zimowe utrzymanie DW 953, 955, 956. usługi
9 RDWK-271-2-4/18 Zimowe utrzymanie obwodnicy Oświęcimia na odcinku od ronda -... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-14/18 Naprawa aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-10/18 "Awaryjna naprawa barier ochronnych mostowych w ciągu DW nr 977..." roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-12/18 Koordynacja robót mostowych na zadaniu pn. Rozbudowa DW 969 Nowy... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-13/18 Sporządzenie wyceny wartości początkowej ciągów dróg wojewódzkich i... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-10/18 Obsługa serwisowa systemu ELO usługi
15 ZDW-DN-3-271-4/18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 2