Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-1/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-107/19 Projekt adaptacji realizowanego odwodnienia inwestycji celu... usługi
4 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
Strona 1 z 1