Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

Znaleziono wyników: 164
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-11/17 Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego DW 964 od strony... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-30/17 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/29/2017 „Dostawa ogrodzenia do Obwodu Drogowego w Ciężkowicach przy ul... dostawy
4 RDWNS-271-2-27/17 „Oczyszczenie przepustów w ciągu DW 958 odc. 020 km 0+708 i odc. 080... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-117/17 Jednorazowa sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, oraz... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-131/17 Jednorazowa sprzedaż i dostawa czterech zestawów komputerowych w... dostawy
7 RDWNS-271-2-29/17 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-126/17 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-125/17 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-119/17 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-124/17 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-116/17 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-122/17 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny za 1m2 wartości nieruchomości... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-120/17 Aktualizacja oprogramowania VGM-MS SQL Server 100 users module. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-121/17 Dostarczenie rocznej aktualizacji oprogramowania antywirusowego... dostawy
Strona 1 z 11