Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 21
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-12/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 949 w m.Zasole. roboty budowlane
2 RDWK-271-2-11/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW780 w m. Alwernia odc... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-13/20 „Naprawa nawierzchni chodnika na moście w ciągu DW 971 odc. 045 km... roboty budowlane
4 RDWT-271-2-10/20 „Remont chodników w ciągu DW 975 i DW 980”. roboty budowlane
5 RDWK-271-2-10/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW774 w m.Zabierzów roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-48/20 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-46/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
8 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
12 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
13 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
15 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 1 z 2