Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4271-1-59/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
2 RDWK-271-2-17/19 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
3 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
5 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
6 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
7 RDWK-271-2-16/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781 roboty budowlane
8 RDWK-271-2-15/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Myślachowice Dw 791. roboty budowlane
9 RDWT-271-2-20/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
10 RDWK-271-2-13/19 Usunięcie Uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie mostu w m.Jankowice w... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-19/19 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
12 RDWT-271-2-18/19 „Naprawa nawierzchni bitumicznej dojazdów do mostu w m. Siemiechów... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
14 RDWK-271-2-14/19 „ Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
15 RDWJ-271/2-3/19 Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu... usługi
Strona 1 z 2