Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 15
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-2/19 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-116/18 Remont urządzeń ISSRRP roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-127/18 Remont sieci ciepłowniczej w budynku nr 2 w Krakowie przy ul... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-130/18 Remont sieci teleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach w... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-128/18 Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-131/18 Remont instalacji alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach ZDW... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-129/18 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości w... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-103/18 Remont stolarki okiennej w budynkach nr 2 i nr 5 przy ul... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-122/18 Wykonania wstępnej wyceny, obejmującej opracowanie opinii odnośnie... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-107/18 Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Babicach przy ul... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-114/18 Wykonanie Audytu KRI usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-110/18 Zakup licencji i wdrożenie modułu "Rejestr opłat" w systemie Ratusz dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-117/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
14 ZDW-DN-3-271-4/18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
15 ZDW-DN-3-271-2/17 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 1