Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 34
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-3/17 Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych w... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-24/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-35/17 Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu... usługi
4 ZDW-DN-4-271-27-32/17 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-18/17 „ETAP II - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-22/17 pomiar hałasu w ciągu DW 971 w m. Krynica Zdrój. usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-26/17 Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-31/17 ,,Montaż barier linowych w ciągu obwodnicy Podegrodzia”. roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-27/17 „Aktualizacji analizy wpływu projektowanej obwodnicy Tuchowa wraz z... usługi
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2017 „Malowanie pomieszczeń w budynku konferencyjno – wypoczynkowym w... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-33/17 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-18/17 „ETAP II - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-25/17 „ Dostawa 2700 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2017 „INSTALACJA I MONITORING URZĄDZEŃ TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH W... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-17/17 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 3