Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 105
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-19/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Poroniec w/c DW 961 odc. 010 km... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-20/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Cicha Woda w/c DW 961 odc. 010 km... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-85/17 Remont instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym ZDW w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-88/17 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-75/17 Usługi przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. w budynku... usługi
6 RDWNS-271-2-18/17 „Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu DW 981 z ul. Kolejową w m... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-88/17 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-89/17 „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym ZDW w Krakowie ul... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-86/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-86/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-84/17 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny działek 2003/3, 2002/3 i... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-80/17 „Świadczenie usługi monitoringu pracy 95 pojazdów do zimowego... usługi
13 RDWJ-271/2-11/17 Naprawa uszkodzonego odwodnienia w ciągu DW 965 w m. Gawłówek roboty budowlane
14 RDWK-271-2-9/17 Naprawa po kolizji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Sląskiej i... dostawy
15 RDWK-271-2-10/17 Okresowy przegląd pomp dużych na terenie pompowni wód opadowych i... usługi
Strona 1 z 7