Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 23
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-46/19 Spawanie elementów metalowych, tj. barier, słupków usługi
3 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
4 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-44/19 Aktualizacja oprogramowania VGM Server moduł OnGeo Map i VisioForge... dostawy
6 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-45/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
8 RDWNS-271-2-8/19 Zakup głowicy roboczej do kosiarki wysięgnikowej SCHMIDT-MULAG FME... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-43/19 Naprawa urządzenia UPS „Multisentry 15 kVA dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-42/19 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanych do pracy w sieci... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-37/19 Opracowanie dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania... usługi
12 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
13 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
14 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
15 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
Strona 1 z 2