Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-14/19 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania dostawy
2 RDWT-271-2-3/19 Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Faściszowa roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-13/19 Dostawa materiałów biurowych w 2019 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-9/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 1