Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-19/18 „Oczyszczenie przestrzeni podmostowej obiektów w ciągu DW 957, 958,... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-95/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
3 ZDW-DN4-271-1-94/18 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dostawy
4 ZDW-DN4-271-1-93/18 Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozumieniu... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-88/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny łącznie dla 8 działek... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-91/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-85/18 Zakup 2 300 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-90/18 Aktualizacja systemu informacji przestrzennej "OMCS MAP VIEWER" dostawy
9 RDWT-271-2-31/18 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem dla Rejonu Dróg... dostawy
10 RDWT-271-2-30/18 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
11 RDWK-2712-11/2018 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
12 RDWK-271-2-13/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
13 RDWT-271-2-29/18 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
14 ZDW-DN4-271-1-75/18 Rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w zakresie... usługi
15 RDWM-271-2-17/18 Roboty naprawcze belki podporowej, ciosu podłożyskowego oraz... roboty budowlane
Strona 1 z 3