Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Uszkodzony most na potoku Regulanka w m. Alwernia - droga wojewódzka 780 nieprzejezdna


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 81
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-61/17 „ETAP III - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-61/17 „ETAP III - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-61/17 „ETAP III - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-63/17 „Wykonanie oceny stanu technicznego mostu w m. Alwernia DW 780... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-67/17 Wykonanie projektu usuwania uszkodzeń mostu na pot. Regulanka w m... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-52/17 Usługi wykonywania nalotów fotogrametrycznych w celu pozyskania... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-62/17 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
8 RDWM-271-2-6/17 Zakup betonu B-15 dla Obwodu Drogowego w Wieliczce. dostawy
9 RDWM-271-2-5/17 Wymiana uszkodzonych poręczy P-11 wzdłuż chodnika od strony rzeki... roboty budowlane
10 RDWNS-271-2-11/17 „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ” roboty budowlane
11 RDWNS-271-2-13/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-59/17 "Wykonanie map promujących budowę zintegrowanej sieci tras... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-55/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-55/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
15 RDWK-271-2-6/2017 „Wymiana uszkodzonych elementów balustrad mostowych w ciągu DW 780 i... roboty budowlane
Strona 1 z 6