Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-17/18 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem o średnicy 2", długości... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-66/18 Analiza poprawności i rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-70/18 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-74/18 Wydruk dokumentacji (DW nr 776 ) przekazanych na płycie DVD przy... usługi
5 RDWM-271-2-14/18 Remont wylotu przepustu w ciągu DW 964 w m. Wierzbanowa odc. 030 km... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-67/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-68/18 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości w... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-71/18 Wykonanie analizy monitoringu geologicznego osuwiska w m. Kurów w... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-73/18 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-69/18 Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z projektem sygnalizacji... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-72/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
12 RDWT-271-2-24/18 Naprawa chodnika i skarp rowu w m. Gromnik w ciągu DW 977 roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-54/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji,projektów... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-52/18 Sporządzenie opinii prawnej na okoliczność weryfikacji pod kątem... usługi
15 RDWT-271-2-19/18 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
Strona 1 z 2