Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 12
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-29/19 Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-28/19 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-30/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-20/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
6 RDWNS-271-2-6/19 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków” dostawy
7 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
8 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
9 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
10 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 1