Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-43/18 Jednorazowa sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w zakresie... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-33/18 Mycie okien wraz z parapetami zewnętrznymi, ościeżnicami i framugami... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-37/18 Zakup 20 licencji pakietu biurowego MS Office 2016 Standard PL na... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-38/18 Aktualizacja oprogramowania VGM DB moduł Exp-Imp i VisioForge SDK 10.4 dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-39/18 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mappper dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-30/18 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
7 RDWM-271-2-11/18 Przyłączenie zakończenia sieci telefonicznej w Obwodzie Drogowym w... usługi
8 RDWNS-271-2-9/18 „Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
9 RDWNS-271-2-8/18 „Remont cząstkowy nawierzchni DW 968 betonem asfaltowym” roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-32/18 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-31/18 Zakup dwóch serwerów komputerowych i sprzętu komputerowego dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-34/18 Wykonanie obliczeń sprawdzających stateczność zaprojektowanego... usługi
13 RDWT-271-2-15/18 Awaryjna naprawa barier w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m... roboty budowlane
14 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-29/18 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
Strona 1 z 2