Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-34/2020 . Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
2 RDWT-271-2-43/20 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
3 RDWT-271-2-40/20 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
4 RDWT-271-2-36/20 „Termomodernizacja dachu w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-61/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-60/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
Strona 1 z 1