Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 12
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-16/17 „Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie” usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-5/17 „Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-10/17 „ Dostawa materiałów biurowych na 2017 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-9/17 „Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-4/17 „Aktualizacja programu Utrudnienia w Ruchu - ISID 3,0 - 50 users” usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-6/17 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem – Opracowanie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-7/17 „Usługi porządkowe dotyczące usuwania zanieczyszczeń z dróg... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-12/17 „Jednorazowa sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania... dostawy
9 ZDW-DN-3-271-2/17 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
10 RDWM-271-2-2/17 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
11 RDWM-271-2-1/17 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-3/17 „Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
Strona 1 z 1