Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-13/18 „Remont cząstkowy nawierzchni DW 968 betonem asfaltowym” roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-56/18 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-52/18 Sporządzenie opinii prawnej na okoliczność weryfikacji pod kątem... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-51/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-50/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
6 RDWT-271-2-19/18 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
7 RDWK-271-2 8-18 JEDNOKROTNE KOSZENIE TRAW I SAMOSIEWÓW W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-49/18 „Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej – Zadanie... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-48/18 Demontaż instalacji klimatyzacji i powtórny montaż we wskazanych... roboty budowlane
10 RDWT-271-2-17/18 „Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-30/18 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-32/18 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
13 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-29/18 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-24/18 „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej... usługi
Strona 1 z 2