Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
3 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
4 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
5 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
6 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
7 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
11 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
12 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
13 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
14 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
15 RDWJ-271/2-3/19 Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu... usługi
Strona 1 z 3