Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-19/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
2 RDWK-271-2-20/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
3 RDWK-271-2-21/19 Swiadczenie usług dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
4 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
5 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
6 RDWK-271-2-25/19 Swiadczenie usługi dostępu deo internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy... usługi
7 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
10 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
12 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
13 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
14 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
15 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
Strona 1 z 2