Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 13
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-4/20 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
2 RDWM-271-2-5/20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
3 RDWNS-271-2-10/20 „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z... usługi
4 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
5 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
6 RDWNS-271-2-9/20 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Ochotnickim w ciągu DW 969 w m... roboty budowlane
7 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
10 RDWT-271-2-4/20 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy trasach rowerowych na... usługi
11 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
13 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 1 z 1