Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 34
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
17 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
18 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
19 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
20 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
21 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
22 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
23 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
24 RDWT-271-2-34/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
25 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
26 RDWT-271-2-37/19 „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów... roboty budowlane
27 RDWT-271-2-41/19 Remont przepustów w ciągu DW 977 z podziałem na zadania: Zadanie 1:... roboty budowlane
28 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
Strona 2 z 3