Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
2 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
3 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
5 RDWK-271-2-15/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Myślachowice Dw 791. roboty budowlane
6 RDWK-271-2-16/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781 roboty budowlane
7 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
8 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
11 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
12 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
13 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
14 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
15 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
Strona 1 z 3