Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 33
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
17 RDWM-271-2-9/20 Zabezpieczenie obiektu mostowego na potoku Jaworzynka w ciągu DW 957... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
19 RDWK-271-2-17/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 948 w m .Oświęcim odc... roboty budowlane
20 ZDW-DU-3-271-ZMW/13/2020 „Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
21 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
22 RDWT-271-2-24/20 „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
23 RDWK-271-2-25/2020. „Konserwacja nawierzchni DW 781 w m. Podolsze odc. 140 km 3+490 -... roboty budowlane
24 ZDW-DU-3-271-ZMW/14/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
25 ZDW-DU-3-271-ZMW/16/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
26 RDWT-271-2-10/20 „Remont chodników w ciągu DW 975 i DW 980”. roboty budowlane
27 RDWT-271-2-15/20 „Remont nawierzchni bitumicznej na moście na rzece Rzepianka w ciągu... roboty budowlane
28 RDWT-271-2-17/20 „Remonty przepustów w ciągu DW 993”. roboty budowlane
29 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
30 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 2 z 3