Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 15
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-3/20 „Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Tarnowie” dostawy
2 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
3 RDWNS-271-2-11/20 „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)” dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
5 RDWT-271-2-1/20 „Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem... roboty budowlane
6 RDWT-271-2-2/20 „Zabezpieczenie korpusu drogi DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km... roboty budowlane
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
8 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
12 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
13 RDWT-271-2-4/20 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy trasach rowerowych na... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-46/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
Strona 1 z 1