Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-49/19 Zakup sprzętu elektromechanicznego i oprogramowania komputerowego dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-51/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
6 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
7 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
8 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
10 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
12 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
14 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
15 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
Strona 1 z 3