Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 28
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-60/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
2 RDWT-271-2-28/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-58/19 Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska... dostawy
4 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
5 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
8 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
9 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
10 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
11 RDWT-271-2-25/19 „Naprawa nawierzchni dojazdów do mostu w m. Faściszowa DW 980 odc... roboty budowlane
12 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
13 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
14 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
15 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
Strona 1 z 2