Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 33
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-41/19 Remont przepustów w ciągu DW 977 z podziałem na zadania: Zadanie 1:... roboty budowlane
2 RDWK-271-2-29/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
3 RDWNS-271-2-18/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-74/19 Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-75/19 Naprawa stacji monitorującej ID 0115 w Trzebinii roboty budowlane
6 RDWK-271-2-28/19 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-76/19 Wykonanie tymczasowego dojazdu do przeprawy promowej w Borusowej roboty budowlane
8 RDWT-271-2-37/19 „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów... roboty budowlane
9 RDWJ-271-2-5/19 Roboty naprawcze po opadach atmosferycznych ścieżki pieszo-rowerowej... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
12 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
13 RDWK-271-2-25/19 Swiadczenie usługi dostępu deo internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
15 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
Strona 1 z 3