Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-100/19 Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg... roboty budowlane
5 RDWK-271-2-35 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
Strona 1 z 1