Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
17 RDWT-271-2-18/19 „Naprawa nawierzchni bitumicznej dojazdów do mostu w m. Siemiechów... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
19 ZDW-DN-4-271-1-41/19 Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron... usługi
20 ZDW-DN-4-271-1-52/19 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece... usługi
21 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
22 ZDW-DN-4-271-1-49/19 Zakup sprzętu elektromechanicznego i oprogramowania komputerowego dostawy
23 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-1-47/19 Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigu osobowego w... usługi
25 RDWK-271-2-14/19 „ Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
26 RDWJ-271/2-3/19 Wykonanie aktualizacji oceny stanu technicznego dla obiektu... usługi
27 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
28 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
29 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
30 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
Strona 2 z 3