Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 40
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
32 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
33 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
34 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
35 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
36 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
37 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
38 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
39 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
40 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 3 z 3