Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
13.06.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu Dw.791 w m.Olkusz
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-7/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Umowa nr ; 12/2019/RDWK z dn: 05.06.2019.
Strony umowy-ZDW-RDW Kraków z/s w Zabiertzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów
Wykonwca: ELDREAM Mariusz Podoba ul.Bukowska 70, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy :Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu Dw.791 w m.Olkusz