Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
11.07.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-11/2019.
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
18.07.2019r
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 15/2019/RDWK z dn: 26.07.2019r
Strony umowy : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Wykonawca : Strabag Infrastruktura Południe Sp z o.o.Wysoka ul.Lipowa 5b vA ,52-200 Wrocław
Przedmiot umowy :
Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Kraków Zabierzów ul.Spokojna 1 A.