Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
01.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron Dworca PKP w Krzeszowicach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-41/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 17.06.2019 r.
Numer umowy: 79/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: UNICARD S.A. ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków
Przedmiot umowy:
Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron Dworca PKP w Krzeszowicach
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych