Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji:
02.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice ”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-19/19
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
12.08.2019 r., godz. 10:00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 18/2019/RDWT
Data zawarcia umów : 20.08.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II - Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Zborowice

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA : Michał Drąg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BF CON MICHAŁ DRĄG” (adres: Ciężkowice, ul. Grunwaldzka 15, 33-190 Ciężkowice),Waldemar Padoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „WALDEMAR PADOŁ BRAMFELD M.DRĄG, W.PADOŁ S.C.” (adres: Bogoniowice70A, 33-190 Ciężkowice),

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków