Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
08.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Usunięcie Uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie mostu w m.Jankowice w ciągu DW 781 odc 140 km +036
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-13/19
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
19.07.2019
Umowa:
UMOWA NR : 16/2019/RDWK z dn: 26.07.2019 Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie Ul spokojna 1 A
Wykonawca : Diana Bogucka prowadząca działalność gospodarczą pn: Firma Usługowa LOG-BUD,33-380 Krynica Zdrój ul.Kazimierza Pułaskiego 63/1.
Oryginał umowy znajduje się w SiedzibieZDW-RDW Kraków Zabierzów ul.Spokojna 1 A.