Data publikacji:
13.08.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą transportową na miejsce przeznaczenia tj. „Drogomistrzówka” przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-51/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 105/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 25.07.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą transportową na miejsce przeznaczenia tj. „Drogomistrzówka” przy ul. Kościuszki 1, 33-350 Piwniczna – Zdrój"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ARGE PALIWA Sp. z o.o., ul. Wielicka 22A; 30-552 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta