Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
27.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-13/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 20/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 20 września 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALTALENA” Spółka Cywilna ul. Bagrowa 9, 30-733 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 –